Zľavy

Vyhľadajte a objednajte si zájazd na našej webovej stránke a získajte zľavu z ceny zájazdu ! 

Výška zľavy závisí od výslednej ceny zájazdu podľa tabuľky :