Porovnávanie zájazdov

Funkcia Schránka zájazdov Vám umožňuje ukladať vybrané zájazdy (vždy konkrétny termín zájazdu) do Schránky zájazdov a jednotlivé zájazdy navzájom porovnávať.

Schránka zájazdov funguje na podobnom princípe ako "nákupný košík" v internetových obchodoch. Umožňuje Vám sledovať ľubovoľný počet zájazdov a naviac vložené zájazdy medzi sebou porovnávať. Následne Vám umožňuje vytvoriť objednávku na najlepšiu ponuku. Schránka zájazdov je graficky zobrazená na našej stránke ako tzv. plávajúci box a nájdete ju v pravom hornom rohu.

Do samotnej Schránky sa dostanete kliknutím na odkaz schránka, resp.  tlačítko Porovnať zájazdy v plávajúcom boxe.

Schránka zájazdov sa "napĺňa" kliknutím na linku Vložiť zájazd do schránky.

Zájazd je možné odobrať zo Schránky kliknutím na linku "Odobrať zo schránky". 

Vlložením zájazdu do schránky sa zaktualizuje celkový počet zájazdov umiestnených v schránke. Kliknutím na linku schránka, resp. tlačítko Porovnať zájazdy

 sa Vám zobrazí  prehľad všetkých zájazdov v schránke v nasledujúcom formáte :

Kliknutím na linku Porovnať zájazdy si môžete jednotlivé zájazdy porovnať. Opätovne zobraziť detailné informácie o zájazde, resp. zaregistrovať nezáväznú objednávku môžete stlačením na linku detail.